Dit is het privacy statement van Podric. Podric is een handelsnaam van Verbalens BV, een besloten vennootschap met gewone structuur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90308743 en is gevestigd aan de Pythagorasstraat 40 (1098GD) te Amsterdam. In dit document wordt uitgelegd hoe Podric, vanaf hier genoemd met de vennootschapsnaam Verbalens, omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Verbalens de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Verbalens, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Verbalens, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Verbalens verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Verbalens verwerkt worden, hebben ten doel om: